Начало / Достъп до обществена информация

В РЦПППО - Смолян се предоставя обществена информация по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/.

Заявления за достъп до обществена информация се подават в деловодството на РЦПППО - Смолян всеки работен ден от 08:00 часа до 16:30 часа.

Адрес: гр. Смолян, ул. „Братан Шукеров” № 19

тел: 0301 89909

Заявления за достъп до обществена информация могат да се подават и на е-mail: rcio_smolyan@abv.bg.