Заедно можем повече

image of a kid

За нас

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование- Смолян е специализирано обслужващо звено на Министерство на образованието и науката за провеждане на държавната политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в област Смолян.

Регионалният център подпомага организационно и методически екипите в детските градини и училищата по отношение на предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.

Повече

Новини

Ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца

Ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца

Ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца * Ранна скринингова...

Повече

Инструмент за идентифициране на маркери на риск при деца и ученици

Инструмент за идентифициране на маркери на риск при деца и ученици

Инструмент за идентифициране на маркери на риск при деца и ученици и определяне на възможности за предоставяне...

Повече

Инструмент за откриване на дарбите и за определяне на възможности за стимулирането им

Инструмент за откриване на дарбите и за определяне на възможности за стимулирането им

Инструмент за откриване на дарбите и за определяне на възможности за стимулирането им чрез допълнителна...

Повече

Всички публикации