• Какво е РЦПППО?

    Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование /РЦПППО/ е специализирано обслужващо звено на Министерство на образованието и науката.

    Повече

    kid

Заедно можем повече

image of a kid

За нас

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование- Смолян е специализирано обслужващо звено на Министерство на образованието и науката за провеждане на държавната политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в област Смолян.

Регионалният център подпомага организационно и методически екипите в детските градини и училищата по отношение на предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.

Повече

Новини

Честита нова учебна година

Честита нова учебна година

ЧЕСТИТА НОВА УЧЕБНА ГОДИНА! УВАЖАЕМИ ДЕЦА, УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ, ТАТЯНА БОШНАКОВА ДИРЕКТОР НА...

Повече

Насоки за прилагане на Карта за функционална оценка

Насоки за прилагане на Карта за функционална оценка

Вече разполагаме със завършените Насоки за прилагане на Картата за функционална оценка на индивидуалните...

Повече

Всички публикации