Начало / Обучения
обучение

Квалификационни обучения

Съгласно чл. 25 от Правилника за устройството и дейността на Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, РЦПППО- Смолян организира квалификационни форми за ресурсните учители и другите педагогически специалисти от област Смолян.

Директорите на образователните институции имат право да заявят веднъж в рамките на учебната година пред директора на РЦПППО- Смолян обучение за педагогически специалисти от съответната образователна институция в съответствие с утвърдената програма за квалификация.

"Срокът за подаване на заявления от директорите на образователни институции за учебната 2023-2024 година е 13.10.2023 г., на имейл: rcsm@rcpppo-smolyan.com."

обучение

Обучение за помощник на учителя

Във връзка с осъществяване на дейностите по методическа подкрепа и в изпълнение на чл. 10 от Правилника за дейността и устройството на Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование,  РЦПППО – Смолян организира обучение за помощник на учителя за служители на образователните институции на територията на област Смолян, което се провежда два пъти в рамките на учебната година в сградата на РЦПППО – Смолян, гр. Смолян, ул. Братан Шукеров № 19.

Програмата на обучението е разработена за 5 работни дни, като за всеки ден е предвидена отделна тема, както следва:

  • 1 ден – Основни принципи на приобщаващото образование.
  • 2 ден – Помощник на учителя като образователна концепция. Ефективност на помощник на учителя.
  • 3 и 4 ден – Основни групи деца със специални образователни потребности.
  • 5 ден – Основни инструменти на помощник учителя. Съвместно преподаване: учител-ресурсен учител – помощник на учителя.

Участието в обучението се осъществява след задължително попълнено заявление от директора на образователната институция, което се изпраща  на e-mail: rcsm@rcpppo-smolyan.com  в посочен срок.

Допълнителна информация може да получите на телефони: 0301/89909.