Лятна програма

Лятна програма

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Смолян организира ЛЯТНА ПРОГРАМА за работа с деца със специални образователни потребности от  детските градини и ученици до IV клас от гр. Смолян.

Програмата ще стартира от 10.06.2024 г. Инициативата има за цел да осигури полезни занимания за деца и ученици със специални образователни потребности през периода на лятната ваканция. Включени са дейности за полезни умения (работа с глина, рисуване, изработка на различни видове изделия, умения за приготвяне на храна), лечебна физкултура, социални компетенции и други. Заниманията ще се провеждат всеки работен ден от 9:00 ч. до 12:30 ч. в малки групи в кабинетите на Регионален център – Смолян и на открито в двора на институцията.

Заявления от родителите за участие в Лятната програма се приемат до 07.06. 2024 г. в деловодството на РЦПППО – Смолян, от 8.00 ч. до 16.30 ч.

ИЗТЕГЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ