Заедно можем повече

image of a kid

За нас

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование- Смолян е специализирано обслужващо звено на Министерство на образованието и науката за провеждане на държавната политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в област Смолян.

Регионалният център подпомага организационно и методически екипите в детските градини и училищата по отношение на предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.

Повече

Новини

Лятна програма

Лятна програма

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Смолян организираЛЯТНА ПРОГРАМАза...

Повече

 Областна практическа конференция ДАК

Областна практическа конференция ДАК

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ- СМОЛЯН ВИ КАНИ на областна практическа...

Повече

Ден на българския спорт 2024

Ден на българския спорт 2024

В Деня на българския спорт времето "беше с нас" и с деца от групите по рехабилитация и ерготерапия посетихме...

Повече

Всички публикации