Начало / Дейности / Игри

Замръзванка

В контекста на човешките отношения Замръзванката ни учи на последователност и търпение, които в самата игра са застъпени в момента, в който участниците трябва да застанат неподвижно, докато един от тях танцува в ритъма на музиката. Технически играта гради координация и пространствено ориентиране, тъй като участниците се стараят да задържат заетата поза независимо от нейната сложност, а танцуващите внимават да не предизвикат сблъсък по време на изпълнението си.

Папагал

Играта създава условия за творческо развитие. Освен това участниците се научават да следят за възможностите на останалите, винаги избирайки движения, които са изпълними за всеки. Това повишава емоционалната интелигентност и емпатията.

Брой до 10

Представена игра броим заедно до 10. Освен, че е забавна, чрез нея можем да се настроим за работа в екип или за други по-сложни кооперативни игри. Тя помага за развиване на умения за взаимопомощ и за повишаване на вниманието спрямо останалите участници. "Брой до 10" може да се разнообрази по различни начини, когато започвате да побеждавате в нея с лекота. Например: можете да броите отзад напред; през 2 до 20; през 10 от 100 до 0; да се опитате да преброите до 10 за по-малко от 10 секунди, и т.н. Успех!

Морков, круша, малина

Тази игра е за раздвижване. Ценното в нея е начинът, по който става това. Клякане, скачане и въртене заменяме с "морков, круша и малина" замаскирайки командата. Тя може да бъде издадена от всеки участник. Това е кооперативния елемент в играта, който я прави забавна.

Един ритъм

Целта е играещите да се научат да насочват вниманието си към общия ритъм на групата, да придобият усещане за това, че в отношенията между тях също така съществува ред, както сърцето създава ред във функциите на тялото. Както бийта е в основата на всяко музикално и танцово произведение, така и тук се учим активно да играем заедно. Успяваме само когато слушаме, гледаме и внимаваме за това кога другите ще произведат звук за да се включим в правилния момент.

Кошница с плодове

Играта възпитава усещане за ред. Както в музиката ритъма подрежда звуците, така съществува връзка между действията на хората споделящи обща цел. Участниците постепенно свикват, че могат да представят идеята си в подходящо време без да пречат на останалите, но дори още повече - с напредъка си те разбират как да усещат общия ритъм на взаимодействие.

Среща в центъра

Играта насочва вниманието на всеки участник към останалите и развива способността за пространствено ориентиране. Още повече - тя дава идеята за обща точка между тях, която е еднакво отдалечена от всеки, т.е. поставя участниците в еднакви условия за постигането на обща цел. Успех е възможен единствено ако всеки положи усилие да открие тази обща точка между тях.

Назад-напред

Помага за концентрацията и пространственото ориентиране. Участниците трябва да съобразят, че прекомерното сигнализиране (пляскане) за смяна на движението може да обърка цялата група. За успех се смята именно момента, в който всеки усети кога е най-добре да предизвика промяна.