Безплатен достъп до учебни помагала за ученици със СОП

Безплатен достъп до учебни помагала за ученици със СОП

Вече са факт методическите ръководства и учебните помагала за ученици със специални образователни потребности, които разработиха няколко Регионални центъра по Национална програма „Разработване на учебни помагала и на методически ръководства, оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти“, Модул В) „Разработване на учебни помагала за обучението на ученици със специални образователни потребности и методически ръководства за адаптиране на учебното съдържание“ на МОН.

Представители на РЦПППО- Смолян взеха участие като оценители на разработените учебни помагала. Целият набор от помагала и ръководства може да се използва напълно безплатно като се изтегли от посочения линк.

https://mon.bg/bg/100974