Ден на Земята

Ден на Земята

За поредна година деца със специални образователни потребности и специалисти от екипа на РЦПППО- Смолян отбелязват Световния ден на Земята с множество инициативи-засаждане на плодни дръвчета (дюля), дарени от Гората. бг, чието мото тази година е "Засаждаме бъдещето", засаждане на саксийни и дворни растения, изработване на къщички за птици и др. Изграждането на добро отношение към природата и всичко, с което тя ни дарява прави възможно съществуването ни.