Европейски ден на логопедичната терапия

Европейски ден на логопедичната терапия

По случай 6 март- Европейски ден на логопедичната терапия, логопедите от екипа на РЦПППО - Смолян проведоха ден на отворените врати в няколко детски градини в областта, както и разпространиха специално разработени информационни материали, насочени към родители и учители.

Логопедът е специалистът, към когото да се обърнете при:

  • нарушения в плавността на речта: заекване и запъване;
  • артикулационни нарушения: (трудности при изговарянето на определени звукове);
  • езикови нарушения: нарушения в уменията за използване и разбиране на писмения и устния език;
  • нарушения в познавателните способности: внимание, памет, умението да се разрешават проблеми;
  • гласови нарушения;
  • затруднено преглъщане след инсулт или вследствие на вродени нарушения;
  • други области: някои специалисти работят и за развиване на гласа с цел упражняване на определена професия, за промяна на произношението заради даден акцент или диалект, речеви упражнения за бизнес комуникация, хигиена на гласа.