Инструмент за идентифициране на маркери на риск при деца и ученици

Инструмент за идентифициране на маркери на риск при деца и ученици

Инструмент за идентифициране на маркери на риск при деца и ученици и определяне на възможности за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в риск, и насоки за прилагането на инструмента".

Виж инструментите