Инструмент за откриване на дарбите и за определяне на възможности за стимулирането им

Инструмент за откриване на дарбите и за определяне на възможности за стимулирането им

Инструмент за откриване на дарбите и за определяне на възможности за стимулирането им чрез допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици с изявени дарби и насоки за прилагане на инструмента

Виж инструментите