Интервю за вестник Аз-буки

Интервю за вестник Аз-буки

Работата с всяко дете е строго индивидуална

Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в Смолян откри сензорна стая.

На територията на област Смолян има около 1000 деца и ученици със специални образователни потребности, като техният брой непрекъснато се променя. Това се дължи както на обхващането на нови деца и ученици, нуждаещи се от допълнителна подкрепа, така и на извеждането им от групите за допълнителна подкрепа при постигане на целите. Екипът на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) в Смолян работи с около 340 от тези деца, разпределени в 36 институции (21 детски градини и 15 училища). За останалите има осигурено ресурсно подпомагане от страна на училищата и детските градини.

„По-голямата част от кадрите, осигуряващи допълнителна подкрепа в училищата и детските градини са били част от екипа ни, тъй като при разкриването на ресурсните центрове като такива през 2006 г., ресурсното подпомагане е предоставяно единствено от специалисти на Центъра. Постепенно в процеса на въвеждане на включващо, а сега вече и приобщаващо образование в област Смолян активно се прокарват политиките образователните институции сами да управляват дейността по предоставяне на ресурсно подпомагане за децата. Благодарение на ефективната комуникация с ръководствата на образователните институции кадрите, които работиха в Регионалния център бяха прехвърлени към училищата и детските градини. Разбира се, ние продължаваме да оказваме методическа подкрепа към тях, както и се включват в обученията, които са част от квалификационната ни програма“, започва разказа си директорката на РЦПППО в Смолян Татяна Бошнакова. В екипа й работят над 40 педагогически специалисти, ресурсни учители,психолози , логопеди, слухово-речеви рехабилитатор, ерготерапевт, музикотерапевт  и помощници на учителя. „Всички те са професионалисти – хора с огромен опит в работата с деца със специални образователни потребности“, допълва моята събеседничка. Стремят се да поддържат високо ниво - при по-опитните колеги наблягат на обучения за придобиване на нови знания и умения, а при специалистите, които започват работа направо от скамейката в университета – на въвеждащото обучение.

Центърът в Смолян разполага с нова и модерна материална база. Стараят се да осигурят среда, където децата да се чувстват щастливи и спокойни. Сред най-новата им придобивка е сензорната стая. „На територията на област Смолян няма много допълнителни възможности за децата със специални образователни потребности, а и възможностите за ерготерапия са от голяма помощ за тях самите”, казва Бошнакова. Идеята започва точно от там – решават да започнат програма за комплексна терапия и сензорна интеграция, подобна на другите регионални центрове в страната. Директорката разказва, че по време на извънредното положение през март 2020 г. освен че в рамките на два дни преминават от присъствено към онлайн обучение, се захващат и със създаването на сензорната стая. Преди това в помещението, което започват да ремонтират, се е намирала библиотеката на бившия строителен техникум в града. Първата им задача е била да освободят пространството, за да започнат строителните дейности. За целта даряват целия наличен библиотечен фонд на близкото читалище. Следват редица предизвикателства, с които за щастие бързо се справят с помощта на служителите от строителната фирма. „В крайна сметка усилията ни се увенчаха с успех и на 1 март тази година се състоя официалното откриване”, споделя директорката. Сензорната стая се състои от две пространства. Едното е оборудвано с терапевтични люлки, сензорни и меки модули, стена за катерене с всички средства за обезопасяване и много други специализирани пособия и уреди. Другото пространство е т.нар. тъмна стая, в която се осигурява сензорна релаксация или сензорна стимулация в зависимост от потребностите на детето, с което се работи. „Пространството е доста гъвкаво и дава възможност за приспособяване според нуждите на конкретното дете. В момента приключва обучението на нашия специалист ерготерапевт”, казва още тя. Радва се, че децата в област Смолян имат възможността да се възползват от тази терапия, защото тя дава отлични възможности за развиване и подобряване на уменията за самостоятелност във всекидневните дейности и за по-независимо функциониране на личността. Ерготерапията оказва положително влияние на деца с различни потребности и заболявания – аутисти, с детска церебрална парализа, дислексия, хиперактивни или пък с дефицит на вниманието. Терапевтичните сесии се изпълняват строго индивидуално при спазване на всички мерки за безопасност. 

„Работата с всяко дете със специални образователни потребности е строго индивидуална”, казва директорката. Категорична е, че с родителите се стремят да поддържат максимално близки и открити отношения, защото само така могат да си бъдат максимално полезни и най-важното - да постигат добри резултати. Дори по време на обучението от разстояние в електронна среда нито за ден не са прекъснали разговорите с родителите. „Благодарение на майките и бащите, специалистите достигаха до децата. Мога да кажа, че те бяха един от основните ни ресурси в онлайн обучението”, казва Бошнакова. Разбира се, провели са и допитване за качеството на обучението от разстояние, посредством онлайн анкета. По-голямата част от отговорите са положителни – всички родители са благодарили на екипа на центъра за неуморната работа. Малкото упреци са били свързани с липсата на живия контакт, но ситуацията не позволява обратното. „Смело мога да твърдя, че в област Смолян има изградена общност на родители на деца със специални образователни потребности. Благодарение на това, те не само се информират за развитието на децата си и възможностите за подкрепа, но също така са си взаимно полезни”, допълва ме тя. Затова и обучението от разстояние в РЦПППО-Смолян преминава сравнително безпроблемно. „Наложи се компромис с работното време на ресурсните учители, логопедите и психолозите, тъй като родителите бяха на работа през деня”, обяснява директорката. Категорична е, че периодът не е бил лесен, но определено са успели да извлекат позитиви и да си направят изводи от създалата се ситуация. 

В практиката си използват доста разнообразни методи на работа. Сред тях са водната гимнастика, хипотерапия, музикотерапия и разнообразна палитра от арт терапии. 

Водната гимнастика се провежда в двата басейна в града, като в по-малкия условията са подходящи за по-малките деца, които все още не са самостоятелни, а големият – за учениците и можещите да плуват. Заниманията се провеждат индивидуално и влияят изключително положително върху каляването на организма и усъвършенстването на опоро-двигателната система. „Водата дава възможност за изпълнение на движения с минимална сила - такива, които на сушата не могат да бъдат осъществени, във водата се овладяват. Това е причината да сме наблюдавали неведнъж, че децата прохождат първо във водата и след това извън нея. Мускулният тонус се засилва при децата, при които е снижен”, обяснява тя.

Хипотерапията също е много успешна. Тя се реализира в конната база на Смолянските езера. Общуването с конете и гимнастиката по време на езда оказват влияние върху благоприятното развитие на децата. „Телесната температура на коня е с няколко градуса по-висока от тази на човека и съчетана с типичната поза при яздене действа много положително на децата с детска церебрална парализа. Постоянният ритъм, с който се води коня балансира вътрешното психическо напрежение, особено при децата от аутистичния спектър”, разкрива тя. Във всички тези дейности присъства и родителят. Той е част от екипа, наравно с рехабилитатора и детето. Майките и бащите помагат емоционално на децата си и се учат как да им бъдат полезни и във вкъщи.

Терапията с музика и танци се провежда отскоро. Въведена е пилотно в две детски градини и две училища на територията на област Смолян. Те са част от арт терапията, където се използват танцът и музиката с техните изразни средства, за да могат да бъдат постигнати необходимите терапевтични цели. Танците и музикотерапията имат много широк спектър на работа и тяхната функция е стимулираща и подкрепяща. Оказват влияние върху развитието на децата, като разгръщат когнитивните процеси и моторно-двигателното развитие, благоприятстват и върху психиката, емоциите и социалните умения. „Чрез музиката и танца децата могат да проявяват своята креативност и да изразяват себе си по непринуден и креативен начин”, допълва моята събеседничка. Занятията имат за цел да ангажират всички присъстващи, като изискват минимални усилия за включване. Инструментите, които се използват, са кооперативни танцови игри, прости хореографии и упражнения за повишаване на концентрацията. По време на заниманията децата се зареждат с много положителни емоции, което много улеснява процеса на приобщаване в образователната среда. 

Стига ситуацията да позволява, през лятото в Центъра ще бъде предлаган целия набор от дейности. Сред любимите занимания на малчуганите е „Хлебната къща”. Там заедно правят тестени изделия със собствените си ръце – замесват тесто, изпичат го и след това го показват на специално организирана за целта изложба. А емоцията е много голяма за всички, които участват.

РЦПППО - Смолян поддържа много добри отношения с всички институции. Активно работят по НП „Квалификация” на МОН с цел придобиване на нови знания и усъвършенстване на специалистите. В началото на учебната година взимат участие и в НП „Разработване на учебни помагала и на методически ръководства, оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти“. Членове на екипа влизат в ролята на оценители.

Тази година започва и обмяна на опит със социални структури в Хърватска. Сега са в процес на подготовка. „Предстои в бъдеще да разказваме за ползотворната си работа и съвместни проекти”, завършва разказа си Бошнакова.

Автор: Диляна Кочева