Лекция на детския психиатър д-р Здравка Янева

Лекция на детския психиатър д-р Здравка Янева

Снимка от лекцията

РЦПППО-Смолян бе домакин на обучителен модул по проект „Не на стигмата! Стимулиране на уязвими групи деца чрез изкуство“ на фондация Център за изкуства "За Родопите" Pro Rodopi Art Centre, реализиран с подкрепата на Национален фонд „Култура“/ National Culture Fund, Bulgaria. Обучителният модул на тема „Изкуството - най-лесен път към сетивата“ беше проведен от д-р Здравка Янева, детско-юношески психиатър, която по достъпен за аудиторията начин представи проблематиката и отговори изчерпателно на всички въпроси от страна на присъстващите.

Участие в лекцията взеха логопеди, психолози, ресурсни учители от цялата област, родители и представители на социални структури от областта. Необходимостта от единодействие между здравни, социални, образователни структури и семейство е голяма и съм изключително радостна от стъпките ни в тази посока. Благодарим на всички, с чието съдействие реализираме днешното събитие, както и на директора на СУ „Отец Паисий“ гр. Смолян за предоставената зала!