Международна научна конференция за жестовия език

Международна научна конференция за жестовия език

В парк-хотел "Москва", гр. София, в периода 12- 14 октомври се провежда първата по рода си в България международна научна конференция “Жестовият език в образованието и науката”. В нея взе участие рехабилитаторът на слуха и говора от екипа на РЦПППО-Смолян.

В България вече има издаден детски речник на българския жестов език (за специалисти и родители).

Българският жестов език, който бе разработен и признат със закон, дава старт за успешна реализация на децата и учениците с увреден слух. Министерството на образованието и науката подкрепя разработването на различни методически ръководства, образователни ресурси и технически средства, които подпомагат обучението от най-ранна възраст на децата със слухова загуба и с други сензорни увреждания.