Образователна платформа „Подкрепи ме“

Образователна платформа „Подкрепи ме“

На 13 декември специалисти от екипа на РЦПППО - Смолян взеха участие в регионална среща за представяне на образователната платформа "Подкрепи ме", която се проведе в РЦПППО-Стара Загора.

Тази среща е част от поредицата такива срещи, които Регионален център – София-град организира със специалисти от регионалните центрове в страната, за да представи функциите на платформата и възможностите за дистанционна допълнителна подкрепа.

Платформата е създадена от УНИЦЕФ, в партньорство с Министерство на образованието и науката и Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - София-град, за да отговори на нуждата от допълнителна онлайн подкрепа както за децата, така и за професионалистите и родителите.

„Подкрепи ме“ предоставя видео обучителни материали и ресурси за деца със специални образователни потребности, разработени от специалисти и учители. Те се намират в секция Ресурси и са структурирани в два раздела - образователни и терапевтични ресурси, като част от тях са публично достъпни, а други, които са по-специализрани, изискват подаване на заявка от страна на родителя. Всички ресурси в платформата са безплатни.

Родител, чието дете има нужда от такъв допълнителен ресурс, може да подаде заявка за Програма за развитие, която допълва подкрепата, която то получава в детската градина или училището. Програмата за развитие е съобразена с индивидуалните нужди на детето и включва пакет от ресурси от платформата - подбрани от специалист на база потребностите на всяко дете.

По време на практическата част от срещата, специалистите от Регионалните центрове в Смолян, Стара Загора, Кърджали и Хасково представиха свои авторски ресурси и допринесоха за обогатяване на наличните в платформата.

До момента регистрираните специалисти в платформата от цялата страна са над 800, а над 70 деца имат собствени терапевтични програми.

Повече за платформата може да разберете на: https://podkrepime.mon.bg/