Образователна зеленчукова градина

Образователна зеленчукова градина

В края на 2019 година специалисти от РЦПППО- Смолян участваха в Международна конференция „Умната градина – уроци от природата за всички“, насочена към ефективни практики за качествено приобщаващо образование в предучилищна и начална училищна възраст, организирана от Детски научен музей „МУЗЕЙКО“.

Тази пролет деца със специални потребности и техни приятели от ДГ „Изворче“, с. Момчиловци, заедно с част от специалистите участвали в конференцията създадоха „Образователна зеленчукова градина“. В хода на създаването ѝ с децата се проведоха занимания за запознаване с растителния свят и с дейности като засаждане, поливане, плевене, грижи за растенията, разпознаване на живите същества в градината и др.

Целта на тези дейности е преди всичко развитие на процесите на приобщаване, чрез съвместните дейности на децата за стимулиране на интереса и любопитството; запознаване на с градинарските инструменти и разкриване на удоволствието от наблюдението на жизнения цикъл на растенията; опознаване на грижите, които се полагат за култивиране на растенията, с които се храним; запознаване с различните растения и тяхната приложимост за човешкия живот (отделните части на растението, жизнен цикъл, ядливи части, цветове, форми, вкусове), както и с ресурсите (почва, вода, пространство, светлина), времето, усилията и търпението, които са необходими за тяхното израстване.