Обучение за Помощници на учителя

Обучение за Помощници на учителя

В периода от 11 до 15 октомври в РЦПППО- Смолян се проведе краткосрочно модулно обучение за помощници на учителя, в което се включиха 15 участника, работещи в училища и детски градини в гр. Смолян и общините Девин, Мадан, Златоград, Неделино.

Обучението премина в електронна среда, като последния ден, участниците посетиха Регионалния център, разделени на малки групи по график, за да представят изработеното по възложената им задача и да решат финален тест. Работата протече в приятна, стимулираща, ползотворна и приятелска обстановка.