Отбелязване на Международния ден на хората с увреждания

Отбелязване на Международния ден на хората с увреждания

Международния ден на хората с увреждания се отбелязва на 3 декември от 1992 г.

Целта на инициативата е да подкрепи зачитането на техните права във всички сфери на обществения живот. Да мотивира предприемането на по-ефективни действия, с които да се гарантира достъп на хората с увреждания до образователната и здравната система, до общата архитектурна среда и трудовия пазар.

Тази година РЦПППО - Смолян отбеляза 3 декември с провеждането на спортни и музикални игри за деца със специални потребности и техни приятели. По този начин прокарваме идеята, че човешкото отношение и приемането са стъпки към преодоляването на различията.

Всички деца взеха участие според възможностите си и бяха наградени в края на игрите.