Подкрепа за Стефани

Подкрепа за Стефани

Събраната сума от двата дни на базара е 3413, 78 лв. и тя е предадена на майката на Стефани.

Екипът на РЦПППО-Смолян, майката на Стефани и самата Стефани благодарим на всички, които посетиха базара, благодарим и на всички, които изработиха красивите изделия за базара! Надявам се стореното добро да изпълни празниците ви със смисъл и да се върне многократно към всеки един от вас! Весели и споделени празници!