Покана за участие в професионална общност за подкрепа и взаимно учене

Покана за участие в професионална общност за подкрепа и взаимно учене

Може да разгледате цялата поканата и тук