Проект „Глас за всяко дете“

Проект „Глас за всяко дете“

На 6 декември, в х. Кипарис Алфа, гр. Смолян се проведе заключително областно представяне на проект "Глас за всяко дете". Той се реализира на територията на областта в рамките на календарната година, в сътрудничество между Уницеф - България и РЦПППО-Смолян.

Основните цели на проекта за този период бяха:

  • директна подкрепа на невербални деца чрез обучени специалисти и чрез прилагане на приложението С - Board, което е разработено и адаптирано на български език от Уницеф;
  • повишаване на информираността за средствата за допълваща и алтернативна комуникация и методическа подкрепа при прилагането им на педагогическите специалисти и родители, които подкрепят невербални деца или деца с ограничени възможности за комуникация.

Ползите от реализирането на проекта са значителни. Благодарим на Уницеф-България за възможността да работим заедно!