Проект „SEEYOU"

Проект „SEEYOU

Асоциация за развитие на българския спорт обедини РЦПППО-Смолян, СУ "Олимпийски надежди", гр. Чепеларе и ПГИ "Карл Маркс", гр. Смолян за участие в проект " South-East European youth parasport exchange SEEYOU", част от който се състоя в периода 12-15 март в гр. Комотини, Гърция.

В рамките на инициативата се проведе обучение на треньори в параспорта, както и турнир по тенис на маса за начинаещи атлети с интелектуални или физически затруднения от България, Хърватия, Гърция, Сърбия и Белгия.

Спортът помага за намаляване на стигмата и дискриминацията към хората със специални потребности, позволявайки на всички около тях да видят уменията и способностите им. Спортуването също подобрява тяхната самооценка и увереност, развива уменията за изграждане на взаимоотношения с околните и работата в екип.

ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА SOUTH-EAST EUROPEAN YOUTH PARASPORT EXCHANGE SEEYOU СА:

  • Подпомагане на младежкия обмен в пара-спорта в Югоизточна Европа и повишаване на осведомеността относно идентифицираните подходи (по този начин се адресира икономическата бариера от липсата на възможности към преминаване от физическа активност към състезателен спорт);
  • Осигуряване на възможности за съвместно обучение на млади треньори по пара-спортове от Югоизточна Европа (по този начин се адресира социалната бариера за липсата на квалифицирани човешки ресурси);
  • Създаване на субрегионална и междусекторна стратегия за сътрудничество (по този начин се адресира преодоляването на социалната бариера от липсата на обширни стратегии, застъпничество и достигане до политиците и политиките.

Партньорството се състои от различни заинтересовани страни от региона на Югоизточна Европа, а именно Национални параолимпийски комитети, Публични органи и Специализирани организации, свързани със спорта от Хърватия, Сърбия, Гърция, Белгия, България и в допълнение Германия, като партньор от България е Асоциация за развитие на българския спорт. Проектът е съфинансиран по програма Еразъм + на Европейския съюз.