Регионална конференция- 15 години РЦПППО- Смолян

Регионална конференция- 15 години РЦПППО- Смолян

На 23-24 февруари се проведе Регионална конференция, организирана от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Смолян. Поводът за събитието е 15 години от създаването на Регионалните центрове. Специални гости на конференцията бяха Началникът на РУО – Смолян – Никола Запрянов, Калоян Дамянов – директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град, Мария Семерджиева- основател и дългогодишен директор на институцията, директори и специалисти от Регионални центрове в Пазарджик, Враца, Хасково, Силистра, Ловеч, Кърджали, Велико Търново. Участваха директори и специалисти от образователни институции на територията на област Смолян.

Конференцията беше открита от г-жа Татяна Бошнакова – директор на РЦПППО – Смолян, като акцент на събитието бе „Изкуството – най-лесен пък към сетивата“.

Отправи се поглед върху развитието на образованието за децата със специални потребности през изминалите 15 години и се отчете важността на приобщаването като политика, насочена към всички деца и ученици.