Проект Empower Sport

Проект Empower Sport

В периода 15-17 март, по покана на АРБС, представител от РЦПППО-Смолян взе участие в обучение в Солун, Гърция, по програмата EmpowerSport# за спортни експерти, младежки работници и учители по ФВС, целящо обмяна на опит и придобиване на умения в адаптираните спортове.

Семинарът, подкрепен от програмата Еразъм+ (2023-1-BG01-KA121-ADU-000112471), включва теоретични и практически сесии в различни адаптирани спортове, като участниците се запознаха с добри практики и обсъдиха предизвикателствата в областта. Благодарим за подкрепата и професионализма на AETOI Thessalonikis! ΑΣ ΑμεΑ ΑΕΤΟΙ Θεσσαλονίκης #ErasmusPlus #EmpowerSport #BulsportBG #BeInclusive